top of page
Viewra 全產品線提供的教學軟件具有完善強大的影像輸入功能及手繪標注功能,讓師生共享數位化教育的新樂趣。
windowsxp-01.png
Mac-logo.png
googlechromeicon.png
windowsxp-01.png

Windows 7. 8. 10

Untitled-01.png
Mac-logo.png

Mac10.10 or higher

Mac.png
googlechromeicon.png

Chrome 38.0 or higher

未命名-2-01.png
bottom of page